HomeWinactie pre-orders Meesterlijk Junior Snoep

Winactie pre-orders Meesterlijk Junior Snoep

Deze winactie is georganiseerd door Meesterlijk Merk B.V. Op de winactie zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

DEELNAME ACTIE

 1. Deelname vindt plaats wanneer via Meesterlijk van Robèrt een pre-order van het boek Meesterlijk Junior Snoep is besteld. Door deelname accepteert de deelnemer deze algemene voorwaarden.
 2. De deelnemer is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres dat is gebruikt voor het plaatsen van de bestelling van de pre-order het boek Meesterlijk Junior Snoep.
 3. Medewerkers van bij Robèrt en Meesterlijk Merk B.V. en andere betrokkenen zijn uitgesloten van deelname.
 4. Sluitingstijd van deelname aan de winactie is 1 oktober 2023.
 5. Meesterlijk Merk B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname, manipulatie of fraude.
 6. Meesterlijk Merk B.V. is te allen tijde bevoegd om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de winactie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

PERSOONSGEGEVENS

 1. Persoonsgegevens van deelnemers die Meesterlijk Merk B.V. verkrijgt in het kader van deze winactie wordt conform de relevante wet- en privacyregelgeving behandeld. Deze gegevens worden enkel gebruikt met als doel de transactie van het boek Meesterlijk Junior Snoep en de bijbehorende winactie te realiseren. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar [email protected].
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden voor de nieuwsbrief van online platform Meesterlijk van Robèrt, indien hier toestemming voor is gegeven bij het plaatsen van de bestelling van het boek Meesterlijk Junior Snoep.

WINNAAR

 1. Door middel van een loting worden uit alle deelnemers van de winactie op onpartijdige wijze een winnaar gekozen.
 2. De winnaar ontvangt begin oktober 2023 op het e-mailadres waarmee de pre-order voor Meesterlijk Junior Snoep is besteld een uitnodiging voor een Meesterlijk Junior-demo van Robèrt voor 2 personen (van wie één volwassen begeleider) t.w.v. €95. Tijdens deze demo demonstreert Robèrt van Beckhoven een aantal van zijn favoriete recepten uit Meesterlijk Junior Snoep. De demo is inclusief lekkers uit de bakkerij.
 3. Is de winnaar niet in staat de uitnodiging voor de Meesterlijk Junior-demo van Robèrt te accepteren op de betreffende datum, dan is diegene gerechtigd een plaatsvervanger aan te wijzen. Is er geen plaatsvervanger, dan vervalt het recht op deelname en kiezen we een andere winnaar.
 4. Het is niet mogelijk de Meesterlijk Junior-demo van Robèrt om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Meesterlijk Merk B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven.
 7. Meesterlijk Merk B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de winactie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Meesterlijk Merk B.V.
 8. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.