HomeWinactie lancering online memberships

Winactie lancering online memberships

Deze winactie is georganiseerd door Meesterlijk Merk B.V. Op de winactie zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

deelname actie

 1. Deelname vindt plaats wanneer via Meesterlijk van Robèrt het online abonnement Meesterlijk membership is besteld. Door deelname accepteert de deelnemer deze algemene voorwaarden.
 2. De deelnemer is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres dat is gebruikt voor het plaatsen van de bestelling van het online abonnement Meesterlijk membership.
 3. Medewerkers van bij Robèrt en Meesterlijk Merk B.V. en andere betrokkenen zijn uitgesloten van deelname.
 4. Sluitingstijd van deelname aan de winactie is 5 december 2022.
 5. Meesterlijk Merk B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname, manipulatie of fraude.
 6. Meesterlijk Merk B.V. is te allen tijde bevoegd om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de winactie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers die Meesterlijk Merk B.V. verkrijgt in het kader van deze winactie worden conform de relevante wet- en privacyregelgeving behandeld. Deze gegevens worden enkel gebruikt met als doel de transactie van het online abonnement Meesterlijk membership en de bijbehorende winactie te realiseren. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar [email protected].
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden voor de nieuwsbrief van online platform Meesterlijk van Robèrt, indien hier toestemming voor is gegeven bij het plaatsen van de bestelling van het online abonnement Meesterlijk membership.

Winnaars

 1. Door middel van een loting worden uit alle deelnemers op onpartijdige wijze 5 winnaars gekozen.
 2. De winnaars ontvangen uiterlijk 8 december bericht per mail met een uitnodiging voor een rondleiding en high tea voor 2 personen van Robèrt van Beckhoven op de Almijstraat 14-16 te Oisterwijk voor een nader te bepalen datum.
 3. Is een winnaar niet in staat de uitnodiging voor de rondleiding en high tea te accepteren op de betreffende datum, dan is hij/zij gerechtigd een plaatsvervanger aan te wijzen. Is er geen plaatsvervanger, dan vervalt het recht op deelname.
 4. Het is niet mogelijk de rondleiding en/of high tea om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Meesterlijk Merk B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven.
 7. Meesterlijk Merk B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de winactie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Meesterlijk Merk B.V.
 8. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.