HomeAlgemene voorwaarden winactie Feest Meesterlijk

Algemene voorwaarden winactie Feest Meesterlijk

Deze winactie is georganiseerd door Meesterlijk Merk B.V. Op de winactie zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

deelname actie

 1. Deelname vindt plaats wanneer in de actieperiode van 21 juni 2024 t/m 30 augustus 2024 het magazine Feest Meesterlijk van Robèrt is besteld. Door deelname accepteert de deelnemer deze algemene voorwaarden.
 2. De deelnemer is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres dat is gebruikt voor het plaatsen van de bestelling van het magazine Feest Meesterlijk van Robèrt.
 3. Medewerkers van bij Robèrt en Meesterlijk Merk B.V. en andere betrokkenen zijn uitgesloten van deelname.
 4. Meesterlijk Merk B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname, manipulatie of fraude.
 5. Meesterlijk Merk B.V. is te allen tijde bevoegd om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de winactie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers die Meesterlijk Merk B.V. verkrijgt in het kader van deze winactie worden conform de relevante wet- en privacyregelgeving behandeld. Deze gegevens worden enkel gebruikt met als doel de transactie van het magazine Feest Meesterlijk van Robèrt en de bijbehorende winactie te realiseren. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar [email protected].
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden voor de nieuwsbrief van online platform Meesterlijk van Robèrt, indien hier toestemming voor is gegeven bij het plaatsen van de bestelling van het magazine Feest Meesterlijk van Robèrt.

Winnaars

 1. Door middel van een loting worden uit alle deelnemers van de winactie op onpartijdige wijze 31 winnaars gekozen. Onder deze winnaars worden eveneens op willekeurige wijze de volgende prijzen verloot: 1x cursus Brood of Patisserie bij de B’academie van Robèrt t.w.v. €995, 10x Meesterlijk membership t.w.v. €75, 20x jaargang van Meesterlijk magazine (6 nummers) t.w.v. €59,70. De winnaars ontvangen hierover bericht.
 2. Het is niet mogelijk de prijzen in te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 3. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 4. Meesterlijk Merk B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven.
 5. Meesterlijk Merk B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de winactie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Meesterlijk Merk B.V.
 6. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.