HomePrivacyverklaring & disclaimer

Privacyverklaring & disclaimer

over ons

Bedankt voor je bezoek aan onze website! Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en gebruikers en doen er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op persoonlijke wensen en behoeften van onze bezoekers en gebruikers. Daarbij verwerken we je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze privacyverklaring willen we je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van bezoekers en gebruikers van deze website.

Heb je vragen over dit document? Mail ons op [email protected].

gegevens die we verzamelen

We verzamelen de volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Hoe komen we aan deze gegevens?
We hebben bovengenoemde persoonsgegevens verkregen via jouzelf, op basis van gebruik van onze diensten en producten, of via openbare registers. We verwerken je gegevens alleen wanneer we dat volgens de wet mogen.

Waarom verwerken we deze gegevens?
We verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden.

Functionaliteiten en verbetering van online diensten
Wij verwerken een aantal gegevens om de functionaliteiten van onze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens om onze website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor verwerken je inloggegevens, IP-adres van je apparaat, de bezochte pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

Contactaanvragen
Je kunt bij ons een online contactformulier invullen en ons zo een opmerking of vraag sturen. Wij verwerken je naam en je e-mailadres, zodat we je aanvraag kunnen beoordelen en contact met je kunnen opnemen over je aanvraag.

Nieuwsbrief
Als je ons toestemming hebt gegeven om je een nieuwsbrief te versturen, versturen wij je e-mails met nieuws en informatie over onze website en diensten. Wij verwerken hiervoor je naam en e-mailadres. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je in elke nieuwsbrief uitschrijven door op de knop ‘Afmelden’ te klikken.

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig of wettelijk toelaatbaar is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Archiefdoeleinden
We bewaren niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij van tevoren om je toestemming. We doen dit altijd volgens de regels van de AVG.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als:

  • Je voor de verwerking toestemming hebt gegeven;
  • Het noodzakelijk is om je gegevens te verwerken voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst die je met ons aangaat.
  • Het voor ons noodzakelijk is om je gegevens te verwerken om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
  • De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van jou.
  • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

beveiliging

We nemen adequate technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

inschakeling van derden

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Dat zijn bijvoorbeeld Linku Digital Agency voor hosting van onze website en Onyourline voor online marketing. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten je gegevens verwerken, moeten deze derden je gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij nemen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.  

links

Deze website bevat (hyper)links naar andere websites. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de gebruiker. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

cookies

We willen graag dat onze website goed werkt en dat we hier een persoonlijke gebruikerservaring voor je creëren. Daarvoor gebruiken wij en/of onze partners technologieën, zoals cookies, om toegang tot je apparaatgegevens te krijgen en deze op te slaan. Als je accepteert dat wij deze technologieën gebruiken, kunnen wij gegevens verwerken, zoals je IP-adres. Zo kunnen we je gepersonaliseerde inhoud aanbieden en inzicht krijgen in onze bezoekers, om onze website te ontwikkelen en verbeteren. Je kunt deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

gegevens op onze website

We besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Ook zijn we niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Ook aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Meesterlijk van Robèrt via deze website.

wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meesterlijk van Robèrt. Wil je een van deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je kunt bij ons op ieder moment zelf je persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Je kunt ook navragen of alle gegevens die we van je ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij je een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. Sommige persoonsgegevens kun je ook zelf aanpassen als je inlogt in je Meesterlijk van Robèrt-account.

Recht op bezwaar
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Recht op intrekken toestemming
Heb je ons op een bepaald moment toestemming gegeven om je gegevens te verwerken? Je kunt die toestemming op ieder moment intrekken. Wij zullen je persoonsgegevens dan niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de toestemming die je hebt gegeven vóórdat je deze introk.

Recht op afgifte
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen om deze aan een door jou aangewezen derde partij over te dragen.

Recht op klachten
Heb je klachten over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze privacyverklaring is op 22 september 2021 voor het laatst gewijzigd.