HomeHerroeping abonnement Meesterlijk magazine

Herroeping abonnement Meesterlijk magazine

Via de knop onderaan deze pagina vind je het Europese standaardformulier voor ontbinding / herroeping van een overeenkomst op afstand conform artikel 6:230o BW. Dit formulier kun je invullen en aan ons opsturen als je via onze website een Abonnementsovereenkomst voor het Meesterlijk magazine hebt gesloten en deze overeenkomst wilt herroepen.

TERMIJN VOOR HERROEPING
Je kunt dit recht uitoefenen tot 14 dagen nadat je het eerste exemplaar van het Meesterlijk magazine hebt ontvangen. Na deze termijn is het abonnement definitief geworden en kun je niet meer herroepen.

Is de herroepingstermijn al verlopen, maar wil je toch van het abonnement af? Dan kun je ervoor kiezen om de Abonnementsovereenkomst op te zeggen. Een opzegging zorgt ervoor dat het abonnement na het eerste jaar niet verlengd wordt.

WELKOMSTGESCHENK
Bij het sluiten van de Abonnementsovereenkomst heb je kunnen kiezen tussen korting op de abonnementsprijs óf het krijgen van een welkomstgeschenk. Heb je gekozen voor het welkomstgeschenk, maar herroep je nu de overeenkomst? Dan heb je opnieuw een keuze. Je kunt het welkomstgeschenk terugsturen, of je kunt het welkomstgeschenk kopen tegen de prijs die wij daarvoor aangaven toen je de Abonnementsovereenkomst sloot.

Terugsturen van het welkomstgeschenk gebeurt op jouw kosten en de herroeping van de overeenkomst heeft pas werking als wij het welkomstgeschenk retour ontvangen hebben, of als je kunt laten zien dat je het tijdig aan ons op de post hebt gedaan.

WAT DOE IK MET HET EERSTE EXEMPLAAR VAN HET MAGAZINE?
De kans bestaat dat het eerste exemplaar van het Meesterlijk magazine al bij je bezorgd of naar je onderweg is, op het moment dat je dit formulier instuurt. Je hoeft dat exemplaar van het magazine niet naar ons terug te sturen. Bij herroeping van het abonnement geldt dat je het reeds aan jou toegestuurde nummer van het Meesterlijk magazine van ons hebt gekocht als los exemplaar.

HOEVEEL GELD KRIJG JE TERUG?
Wanneer wij de herroeping van de Abonnementsovereenkomst administratief hebben verwerkt, krijg je van ons terug: het door jou betaalde abonnementsgeld minus de prijs van een los exemplaar van het magazine en – als je ervoor kiest om een welkomstgeschenk te behouden – minus de prijs van het welkomstgeschenk. 

COMBI-ABONNEMENT
Heb je een Combi-abonnement voor het papieren magazine én de online content van Meesterlijk van Robèrt afgesloten? Dan kun je het abonnement op het magazine wel herroepen, maar het abonnement op het online gedeelte niet. Door het online abonnement heb je immers direct toegang gekregen tot alle online content. Als je bij een Combi-abonnement het herroepingsformulier instuurt, krijg je dus alleen het abonnementsgeld voor het magazine (minus de prijs van één los exemplaar en eventueel het welkomstgeschenk) terug. Je abonnement op de online content loopt door; je blijft dus ook in staat om in te loggen.

VERZENDING VAN HET FORMULIER
Weet je zeker dat je de Abonnementsovereenkomst wilt herroepen? Dat vinden we natuurlijk jammer! Maar we maken het je graag zo makkelijk mogelijk. Vul het formulier via de knop hieronder in en verstuur het als bijlage naar: [email protected].

Door naar het bovenstaande adres te mailen, stuur je het herroepingsformulier naar Abonnementenland. Zij verzorgen de administratieve verwerking van de abonnementen en de verzending van het Meesterlijk magazine voor ons. Een verzending aan Abonnementenland wordt door ons beschouwd als een verzending aan ons (Meesterlijk Merk B.V.) zelf.